Reģistrējiet jūsu produktu

VISPĀRĪGIE GARANTIJAS NOSACĪJUMI:

 • Garantija ir spēkā tikai tad, ja TEMPUR izstrādājums tiek izmantots un lietots saskaņā ar šajā bukletā sniegtajiem norādījumiem.
 • Garantija neattiecas uz matraču, spilvenu un mazo produktu parastām materiāla cietības vai īpašību izmaiņām, kas neietekmē materiāla spiediena līdzsvarojošās īpašības.
 • Garantija attiecas uz fiziskiem bojājumiem un izmaiņām, kas izraisa redzamu, pastāvīgu, vairāk nekā 2 cm lielu deformāciju TEMPUR materiālā (tas neattiecas uz brīvi pildītajiem spilveniem).
 • Sūdzības ir iesniedzamas autorizētajam izplatītājam, pie kura produkts tika iegādāts, vai arī jebkuram citam autorizētam TEMPUR produktu izplatītājam.
 • Lai iesniegtu garantijas pretenziju, Jums ir jāuzrāda pavadzīmes vai pārdošanas čeka oriģināls kā Jūsu pirkuma apliecinājums.

 

GARANTIJA NAV PIESAKĀMA:

 • Ja TEMPUR produkta lietošanas, tīrīšanas un kopšanas instrukcijas nav ievērotas vai ja produkts kādā citā veidā ir bojāts sliktas kopšanas vai paviršas lietošanas rezultātā.
 • Ja produkts ir ticis liekts, spiests, utt. zemā temperatūrā ilgāku laika posmu, tā izraisot materiāla ieplīšanu vai neatgriezenisku deformāciju.
 • Ja TEMPUR produkts ir bijis slapjš vai samērcēts. TEMPUR materiāls absorbē šķidrumus un to ir grūti izžāvēt, kas neatgriezeniski samazina tā funkcionalitāti.
 • Ja produkts ir ļoti netīrs un nehigiēnisks.
 • Ja TEMPUR produkts ir ticis mainīts vai labots bez TEMPUR atļaujas.
 • Ja garantijas ietvaros produkts tiek salabots vai nomainīts, sākotnējais garantijas periods netiek pagarināts.

Lai aktivizētu savu garantiju, jums ir nepieciešams reģistrēt savu produktu. Jūs to varat izdarīt, vienkārši aizpildot veidlapu.

Kontaktinformācija

 

Pārdevēja nosaukums:

Produkta informācija: