Konfidencialitātes politika

 

TEMPUR SEALY PAZIŅOJUMS PAR PRIVĀTUMU UN SĪKFAILIEM TĪMEKĻA VIETNĒ 

Pēdējais atjauninājums: 2018. gada maijā

Ko šis paziņojums ietver?

Šajā Paziņojumā par privātumu aprakstīts, kā Tempur Sealy (dēvēts arī “Tempur Sealy”, “mēs” vai “mums”) izmantosim jūsu datus, kad jūs lietosit mūsu produktus, pakalpojumus vai tīmekļa vietnes.

Tajā aprakstītas arī jūsu datu aizsardzības tiesības, tostarp tiesības iebilst pret kādas “Tempur Sealy” veiktās datu apstrādes veidu. Vairāk informācijas par savām tiesībām un to, kā tās varat īstenot, skatiet sadaļā “Kādas ir manas tiesības?”.

Iespējams, ka, vācot personas datus, mēs sniegsim jums papildu informāciju, ja uzskatīsim, ka būtu lietderīgi sniegt saistītu un savlaicīgu informāciju.

Kādu informāciju mēs vācam? 

Mēs vācam un apstrādājam personas datus par jums, kad jūs mijiedarbojaties ar mums vai apmeklējat mūsu tīmekļa vietnes, kā arī kad iesniedzat pieprasījumu vai izmantojat kādus mūsu produktus vai pakalpojumus. Šie dati ietver tālāk norādīto. 

 • Jūsu vārds un uzvārds, vecums, dzimšanas datums un dzimums. 
 • Kontaktinformācija, piemēram, jūsu rēķina un sūtījuma piegādes adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs.
 • Jūsu lietotājvārds un parole.
 • Bankas informācija, tostarp debetkartes vai kredītkartes dati un bankas identifikācijas kods, konta numurs un arī transakciju informācija, ietverot informāciju par produktiem, kurus jūs iegādājaties, vai informācija, kad jūs iesniedzat pieteikumu “Tempur Sealy Financing” vai cita veida mūsu piedāvātam finansējumam.
 • Jūsu personīgās izvēles, piemēram, informācija par jūsu mājsaimniecību un pirkumu lēmumiem. 
 • Informācija par jūsu saziņu ar mums.
 • Jūsu reklāmas materiālu izvēles, tostarp jebkuras jūsu mums dotās piekrišanas.
 • Produktu pārskati vai atsauksmes, vai cits saturs, kuru jūs mums iesniedzat. 
 • Dati, kurus mēs iegūstam par jūsu atrašanās vietu, piemēram, adrese, kur jūs veidojat datora interneta savienojumu, vai veikals, kurā jūs kaut ko pērkat ar karti.
 • Informācija par jūsu pārlūkprogrammu vai ierīci, ko izmantojat, lai piekļūtu mūsu tīmekļa vietnei.
 • Informācija par jūsu tīmekļa vietņu preferencēm.

Tiesību akti un citi reglamentējoši dokumenti dažus personas informācijas veidus atzīst par īpašas kategorijas informāciju. Šāda veida datus mēs vāksim un izmantosim vienīgi gadījumā, ja tiesību akti mums atļauj to darīt. Piemēri īpašas kategorijas informācijai, kuru mēs apstrādājam: veselības dati, kurus mēs jums pieprasām (ja iegādājaties no mums produktus, kuriem piemērojama ar veselību saistīta informāciju, piemēram, produktus, kas paredzēti muguras sāpju atvieglošanai), un informācija par kriminālsodāmību un pārkāpumiem (ja mums ir jāiegūst šāda informācija saistībā ar mūsu pakalpojumiem vai darbinieku/amatam pieteikušos personu biogrāfisko datu pārbaudēm). 

Kā mēs izmantojam šo informāciju, un kāds ir juridiskais pamats šai izmantošanai? 

Mēs izmantojam iepriekš minētos personas datus un jūsu iesniegto informāciju tālāk norādītajos nolūkos.

 • Lai izpildītu līgumsaistības vai veiktu ar līgumu saistītas darbības: tas attiecas uz gadījumiem, kad jūs iesniedzat pieteikumu kādam no mūsu finanšu produktiem vai pakalpojumiem. Šī informācija ietver tālāk norādīto.
  • Maksājumu saņemšana un apstrāde. 
  • Sazināšanās ar jums un klienta pakalpojumu sniegšana.
  • Produktu, pakalpojumu vai balvu piegādes vai cita veida nodrošināšanas organizēšana.
  • Mūsu lojalitātes programmu administrēšana.
  • Sadarbības ar jums pārvaldība. 
  • Garantiju izpilde. 
 • Kad tas ir nepieciešams “Tempur Sealy” likumīgās interesēs, kā norādīts tālāk, un kad jūsu datu aizsardzības intereses nav svarīgākas par mūsu interesēm
  • Lai nodrošinātu jūsu pieprasītos produktus un pakalpojumus un atbildētu uz jūsu iesniegtajiem komentāriem vai sūdzībām. Saistībā ar iepriekš minēto mēs varam apstrādāt personas datus par jūsu ģimenes locekļiem, ģimeni un partneri (kurus jūs mums iesniedzat). 
  • Lai atbalstītu tiešsaistē reģistrētu kontu izveidi un aizsardzību.
  • Lai veicinātu mūsu pakalpojumus klientiem un potenciāliem klientiem, sniegtu informāciju par jaunumiem un uzlabojumiem, kā arī pārvaldītu un administrētu pasākumus.
  • Lai uzraudzītu, kā jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnes un tiešsaistes pakalpojumus, un izmantotu jūsu informāciju, kas palīdz mums pārraudzīt, uzlabot un aizsargāt mūsu produktus, saturu, pakalpojumus un tīmekļa vietnes kā tiešsaistē, tā bezsaistē.
  • Lai personalizētu mūsu tīmekļa vietni, produktus vai pakalpojumus atbilstoši jūsu interesēm.
  • Lai izskatītu ar mūsu pakalpojumiem, produktiem vai tīmekļu vietnēm saistītas no jums vai citām personām saņemtās sūdzības.
  • Lai vadītu mūsu komercdarbību efektīvā un piemērotā veidā. Tas ietver mūsu finanšu stāvokļa, uzņēmējdarbības iespēju, plānošanas, saziņas, korporatīvās vadības un revīziju pārvaldību. 
  • Lai pārraudzītu klientu kontus un atklātu, novērstu, izmeklētu un/vai ziņotu par krāpniecību, terorismu, maldināšanu, drošības pārkāpumiem vai noziegumiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.
  • Lai pārvaldītu to, kā mēs sadarbojamies ar citiem uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus mums un mūsu klientiem.
  • Saistībā ar tiesībpamatotām prasībām, kā arī atbilstības, reglamentējošos un izmeklēšanas nolūkos.
  • Lai reģistrētu zvanus, kad jūs zvanāt uz mūsu zvanu centru (mēs vienmēr norādīsim, ka zvans tiek ierakstīts). 
  • Saistībā ar pieteikumiem, kurus jūs iesniedzat, piesakoties kādam amatam, vai informāciju, kuru mēs iegūstam no rekomendējošām personām vai jūsu iepriekšējiem darba devējiem.
 • Kad jūs sniedzat mums piekrišanu
  • Mēs sūtīsim tieši jums adresētas reklāmas e-pasta vēstules un/vai īsziņas par mūsu produktiem un pakalpojumiem.
  • Mēs izvietosim sīkfailus vai līdzīgas tehnoloģijas saskaņā ar mūsu Sīkfailu lietošanas politiku (sk. tālāk) un informēsim jūs, kad šādas tehnoloģijas tiks izmantotas.
  • Citos gadījumos, kad mēs lūdzam jūsu piekrišanu, mēs izmantosim attiecīgos datus nolūkā, par kuru šajā laikā jūs informēsim.
 • Nolūki, kurus nosaka tiesību akti
  • Lai veiktu klientu, potenciālo klientu un trešo personu pārbaudes par to atbilstību mūsu tiesiskajām, reglamentējošajām un profesionālajām saistībām.
  • Atbildot uz tādu valdības vai tiesībaizsardzības iestāžu prasībām, kas veic izmeklēšanu.

Mēs esam veikuši visu to datu līdzsvarotības pārbaudes, kuru apstrādi mēs veicam, pamatojoties uz iepriekš aprakstītajām mūsu likumīgajām interesēm. Informāciju par jebkuru mūsu līdzsvarotības pārbaudi jūs varat iegūt, sazinoties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

Mēs nevarēsim nodrošināt pieprasītos produktus vai pakalpojumus, ja nesaņemsim visus attiecīgos personas datus. Daža veida informācijas sniegšana, piemēram, informācijas, kuru jūs sniedzat, lai mēs varam nosūtīt jums reklāmas materiālus, nav obligāta. 

Automatizēta lēmumu pieņemšana

Izpildot dažus iepriekš norādītos pienākumus, mēs pamatojamies uz tehnoloģiju, kas pieņem lēmumus automātiski, balstoties uz mūsu noteiktiem kritērijiem, kurus uzskatām par piemērotiem, un informāciju, kuru vācam par jums vai noteiktu darījumu. Tas ietver kredīta un krāpniecības pārbaudes. Mēs regulāri pārbaudām mūsu programmatūru, lai uzlabotu šo lēmumu precizitāti un novērstu neparedzētas novirzes. Šiem lēmumiem var būt svarīgi ietekme uz jums tālāk norādītajos gadījumos.

 • Piekļuves mūsu pakalpojumiem aizliegums, kad mēs konstatējam augstu varbūtību, ka, sniedzot jums pakalpojumu, mēs varētu pārkāpt reglamentējošas prasības. 
 • Darījumu anulēšana, kad mēs konstatējam augstu varbūtību, ka darījums ir krāpniecisks (piemēram, tāpēc ka maksājums ir veikts no tādas vietas, kas neatbilst mūsu ierakstiem par attiecīgo galaklientu) vai ka maksātājam nepietiek līdzekļu, lai segtu izdevumus. 
 • Pakalpojuma anulēšana, kad mēs atklājam, ka pakalpojums tiek izmantots, pārkāpjot mūsu noteikumus. Piemēram, mēs automātiski analizējam jūsu transakcijas, lai novērtētu, vai kāda no jūsu veiktajām darbībām neparādās mūsu ierobežoto darbību sarakstā.

Kam mēs šos datus izpaudīsim?

Mēs un citas personas, kurām mēs izpaudīsim jūsu personas datus, apstrādāsim tos jurisdikcijās un tie būs pieejami no jurisdikcijām, kas atrodas gan Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”), gan ārpus tās.

Mēs izpaudīsim jūsu personas datus citiem “Tempur Sealy” grupas dalībniekiem, lai administrētu un pārvaldītu grupas darbību, tostarp mūsu produktu un pakalpojumu nodrošinājumu jums. 

Jūsu personas dati tiks pārsūtīti “Tempur Sealy” grupas meitasuzņēmumiem un piegādātājiem šādās valstīs ārpus EEZ: 

 • Amerikas Savienotās Valstis
 • Indija 

 

Kad mēs pārsūtām jūsu datus “Tempur Sealy” grupas ietvaros, mēs izmantojam grupas iekšējo līgumu, kas ietver Eiropas Komisijas apstiprinātas līguma standartklauzulas. Kad mēs pārsūtām jūsu datus uz organizācijām ārpus “Tempur Sealy” grupas ietvariem, mēs izmantojam Eiropas Komisijas apstiprinātas līguma standartklauzulas, lai aizsargātu pārsūtīšanu, ja vien mēs nenosūtām personas datus tādai trešai personai, kura ir ieviesusi saistošus uzņēmuma iekšējos noteikumus vai kura izmanto ES-ASV privātuma vairogu, un šādā gadījumā mēs varam paļauties uz kādu no šiem mehānismiem, lai aizsargātu pārsūtīšanu.

Jūsu personas dati tiks atklāti arī uzticamām trešām personām, piemēram, finanšu vai citiem padomdevējiem, konsultantiem un citiem profesionāliem ekspertiem.

Mēs izpaudīsim jūsu personas datus uzņēmējsabiedrībām, kuras uzņēmumam “Tempur Sealy” sniedz pakalpojumus saskaņā ar līgumu. Šādas trešās personas ietver pasūtījumu izpildes pakalpojumu sniedzējus, kā arī tīmekļa vietnes un IT mitināšanas, palīdzības dienestu, uzturēšanas, zvana centra darbības, tirgus izpētes un analīzes un kredītkaršu maksājumu apstrādes nodrošinātājus. 

Jūsu personas dati tiks atklāti arī valdības aģentūrām un/vai tiesībaizsardzības iestādēm un kredītinformācijas un krāpniecības novēršanas aģentūrām, ja tas būs nepieciešams iepriekš norādītajos nolūkos un ja to atļauj tiesību akti vai nosaka mūsu likumīgo interešu tiesiskā aizsardzība saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. 

Gadījumā, ja uzņēmums tiek pārdots vai iekļauts citā uzņēmumā, jūsu dati tiks atklāti mūsu konsultantiem vai jebkura iespējama pircēja konsultantam un tiks nodoti uzņēmuma jaunajiem īpašniekiem. 


Kādas ir manas tiesības?

Jums ir tiesības lūgt uzņēmumam “Tempur Sealy” visu jūsu personas datu kopiju, pieprasīt labot vai dzēst tos vai ierobežot to apstrādi un saņemt savus iesniegtos personas datus strukturētā, mašīnlasāmā formātā, kā arī lūgt mūs atklāt (pārsūtīt) šos personas datus citām organizācijām. Atsevišķos gadījumos jums var būt arī tiesības iebilst pret datu apstrādi. 

Ja mēs esam lūguši jūsu piekrišanu, jums jebkurā laikā ir tiesības atsaukt savu piekrišanu. Ja jūs lūdzat anulēt savu piekrišanu, ko devāt attiecībā uz uzņēmuma “Tempur Sealy” veiktu jūsu personas datu apstrādi, šis lūgums nebūs attiecināms uz jebkādu apstrādi, kas šajā laikā jau būs notikusi. Jūs jebkurā laikā varat lūgt mūs nesūtīt jums reklāmas materiālus un neveikt tiešās tirgvedības profilēšanu.

Šīs tiesības var būt ierobežotas, piemēram, gadījumā, ja, izpildot jūsu pieprasījumu, tiktu atklāti personas dati par citu personu, kas aizskartu trešās personas tiesības (tostarp mūsu tiesības), vai ja jūs lūdzat mūs dzēst informāciju, kas mums ir nepieciešama saskaņā ar tiesību aktiem, lai saglabātu likumīgās intereses vai sekmētu to saglabāšanu. Attiecīgie izņēmumi ir iekļauti gan Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (VDAR), gan 2018. gada Fizisko personu datu aizsardzības likumā. Mēs informēsim jūs par attiecīgajiem izņēmumiem, uz kuriem balstāmies, kad atbildēsim uz jebkuru jūsu iesniegto pieprasījumu.

Ja vēlaties īstenot savas tiesības, lūdzu, sazinieties ar mums, kā norādīts tālāk.

Ja jums ir kādas neatrisinātas bažas, jums ir tiesības iesniegt sūdzību ES datu aizsardzības iestādei vietā, kur dzīvojat vai strādājat vai kur (kā jūs uzskatāt) var būt noticis pārkāpums. 

Sīkfailu lietošanas politika

Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas

Kas tie ir?

Sīkfaili ir nelielas informācijas daļiņas, kuras tīmekļa serveris nosūta tīmekļa pārlūkprogrammai, kas ļauj serverim unikāli identificēt pārlūkprogrammu katrā lapā.  Tiek izmantotas arī citas izsekošanas tehnoloģijas, kas ir līdzīgas sīkfailiem.  Tās var ietvert pikseļu birkas un izsekošanas vietrāžus URL. Šajā politikā visas šīs tehnoloģijas kopā tiek dēvētas kā “sīkfaili”.

Kā mēs izmantojam sīkfailus?

Tālāk izklāstīti mūsu tīmekļa vietnē izmantotie sīkfailu veidi un nolūki, kādos tos izmantojam. 

 • Noteikti nepieciešami sīkfaili. Šie sīkfaili ir būtiski, lai jūs varētu pārvietoties mūsu tīmekļa vietnē un izmantot tās funkcijas, piemēram, piekļūt mūsu vietnes drošām zonām. Bez šiem sīkfailiem nekādus pakalpojumus, kuriem jūs vēlaties piekļūt, mēs nevaram nodrošināt.
 • Analīzes/ekspluatācijas sīkfaili. Šie sīkfaili vāc informāciju par to, kā jūs un citi apmeklētāji izmanto mūsu vietni, piemēram, kuras lapas jūs apmeklējat visbiežāk un vai saņemat kļūdu ziņojumus no tīmekļa lapām. Mēs izmantojam datus no šiem sīkfailiem, kas palīdz mums pārbaudīt noformējumu un uzturēt saskanīgu koptēlu un noskaņu, kad jūs apmeklējat tīmekļa vietni.  Visa šo sīkfailu savāktā informācija ir apkopotā veidā. Tā tiek izmantota vienīgi mūsu tīmekļa vietnes darbības uzlabošanai. 
  • Piemēram, mēs izmantojam Google Analytics, lai anonīmi sekotu tīmekļa vietnes lietošanai un aktivitātei. Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina Google, Inc. (“Google”). Google Analytics izmanto “sīkfailus”, kas ir jūsu datorā izvietoti teksta faili, lai palīdzētu tīmekļa vietnei analizēt, kā lietotāji izmanto tīmekļa vietni. Sīkfaila ģenerētā informācija par to, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni (tostarp jūsu IP adrese), tiks pārsūtīta un glabāta Google serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. IP anonimizēšanas aktivizēšanas gadījumā Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī citām Eiropas Ekonomikas zona līguma valstīm Google saīsinās/anonimizēs IP adreses pēdējos astoņus ciparus. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveriem ASV tiek nosūtīta pilna IP adrese, ko Google serveri saīsina. Tīmekļa vietnes nodrošinātāja vārdā Google izmantos šo informāciju, lai novērtētu, kā jūs lietojat tīmekļa vietni, sagatavotu tīmekļa vietnes operatoriem atskaites par tīmekļa vietnes aktivitāti un sniegtu citus ar tīmekļa vietnes aktivitāti un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus tīmekļa vietnes nodrošinātājam. Google nesaistīs jūsu IP adresi ar citiem Google turētiem datiem. Jūsu varat atteikt sīkfailu lietošanu, atlasot attiecīgos iestatījumus savā pārlūkprogrammā. Tomēr, ņemiet, lūdzu, vērā, ka jūs, iespējams, nevarēsit izmantot šīs tīmekļa vietnes funkcijas pilnībā. Turklāt jūs varat novērst Google datu (sīkfailu un IP adreses) vākšanu un lietošanu, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kas ir pieejams tīmekļa vietnē: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
  • Jūs varat noraidīt Google Analytics lietošanu, noklikšķinot uz tālāk redzamās saites. Uz jūsu datoru tiks nosūtīts atteikuma sīkfails, kurš novērsīs turpmāku jūsu datu vākšanu, kad apmeklēsit šo tīmekļa vietni:

<a href=“javascript:gaOptout()“>Disable Google Analytics</a> 

 • Funkcionāli sīkfaili. Šie sīkfaili ļauj mūsu vietnei atcerēties jūsu veiktās izvēles (piemēram, jūsu lietotājvārdu, valodu vai reģionu, kurā esat) un nodrošināt uzlabotas, vairāk jums pielāgotas iezīmes. Šie sīkfaili var tikt izmantoti arī, lai atcerētos jūsu veiktās izmaiņas teksta lielumā, fontos un citās tīmekļa lapu daļās, kuras jūs varat pielāgot. Tos var izmantot arī, lai nodrošinātu jūsu lūgtos pakalpojumus, piemēram, videoierakstu skatīšanai vai komentēšanai. Turklāt šos sīkfailus var izmantot, lai atļautu papildu izvēles funkcijas, piemēram, piedāvātu tiešsaistes tērzēšanas sesiju.  Šo sīkfailu savāktā informācija var tikt anonimizēta, un jūsu pārlūkošanas darbībām citās tīmekļa vietnēs tie nevar izsekot.
 • Mērķtiecīgi sīkfaili. Šos sīkfailus izmanto, lai piedāvātu jums tādas reklāmas, kuras vairāk piemērotas jums un jūsu interesēm. Tos izmanto arī, lai ierobežotu to, cik reižu jūs skatāt reklāmu, kā arī palīdzētu mērīt reklāmas kampaņas efektivitāti. Šie sīkfaili tiek izmantoti tikai ar jūsu piekrišanu. Jūs varat dot piekrišanu, vai nu aizverot sīkfaila reklāmkarogu, kas redzams jūsu tīmekļa vietnes reklāmas mērķlapā, vai pārlūkojot tīmekļa vietni ārpus sīkfaila reklāmkaroga un noklikšķinot uz jebkura tās vienuma. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs izsekojam jūsu piekrišanu, izmantojot tehnisku sīkfailu. Tādēļ gadījumā, ja jūs dzēšat jebkurus jūsu ierīcēs saglabātos sīkfailus, jūs atkal redzēsit šo sīkfailu reklāmkarogu. Tos parasti izvieto reklāmas tīkli ar tīmekļa vietnes operatora atļauju. Tie atceras, ka jūs apmeklējāt tīmekļa vietni, un šī informācija tiek koplietota ar citām organizācijām, piemēram, reklamētājiem. Samērā bieži mērķtiecīgie vai reklāmas sīkfaili būs saistīti ar vietnes funkcionalitāti, ko nodrošina cita organizācija.
 • Sociālo tīklu sīkfaili. Šie sīkfaili ļauj jums to, ko darāt mūsu tīmekļa vietnē, atklāt citām personām tādā sociālajā tīklā kā Facebook vai Twitter. Šie sīkfaili nav mūsu pārvaldībā.  To, kā darbojas šo sociālo tīklu sīkfaili, lūdzu, skatiet attiecīgā tīkla privātuma politikā. 
 • Pikseļu birkas. Zināmas arī kā “tukšs GIF” vai “tīmekļa bāksignāls”. Tās ir neredzamas birkas, kas izvietotas noteiktās mūsu vietnes lapās, bet ne jūsu datorā. Kad jūs piekļūstat šīm lapām, pikseļa birkas ģenerē šā apmeklējuma vispārīgu paziņojumu. Tās parasti darbojas savienojumā ar sīkfailiem, reģistrējot, kad konkrētā ierīce apmeklē noteiktu lapu. Ja izslēgsit sīkfailus, pikseļa birkas vienkārši noteiks anonīmu tīmekļa vietnes apmeklējumu.
 • Izsekošanas vietrāži URL. Tos izmanto, lai noteiktu, no kuras atsauces tīmekļa vietnes attiecīgajai vietnei piekļūst.

Ja vēlaties vispār neatļaut sīkfailus vai atļaut tikai noteiktu sīkfailu izmantošanu, lūdzu, skatiet savas pārlūkprogrammas iestatījumus. Jūs varat izmantot savas pārlūkprogrammas iestatījumus arī, lai jebkurā laikā atsauktu savu piekrišanu mums izmantot sīkfailus un dzēstu tos sīkfailus, kuri jau ir iestatīti. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, dzēšot mūsu sīkfailus vai turpmāk atspējojot sīkfailus, jūs, iespējams, nevarēsit piekļūt noteiktām mūsu vietnes daļām vai funkcijām.

Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem, lūdzu, apmeklējiet vietni www.allaboutcookies.org vai www.youronlinechoices.eu, kurā ietverta papildu informācija par rīcībai piemērotām reklāmām un privātumu tiešsaistē.

Cik ilgi jūs saglabāsit manus datus? 

Kad mēs apstrādājam konta reģistrēšanas datus, mēs to darām tik ilgi, kamēr jūsu konts ir aktīvs vai jūs esat aktīvs mūsu tīmekļa vietņu lietotājs, bet ne ilgāk kā sešus gadus pēc tam.

Ja mēs apstrādājam personas datus saistībā ar līguma izpildi vai konkurences vai aptaujas nolūkā, mēs glabājam datus sešus gadus no laika, kad pēdējo reizi mijdarbojāties ar mums.

Ja mēs apstrādājam personas datus reklāmas nolūkā vai ar jūsu piekrišanu, mēs apstrādājam datus, līdz jūs lūdzat mūs pārtraukt to darīt un īsu laiku pēc tam (lai mēs varētu izpildīt jūsu pieprasījumus). Mēs arī glabājam ierakstu par faktu, ka jūs lūdzāt mūs nesūtīt jums adresētus reklāmas materiālus vai apstrādāt jūsu datus, lai varētu ievērot jūsu lūgumu nākotnē.

Šā Paziņojuma par privātumu atjauninājumi

Šis Paziņojums par privātumu periodiski var tikt atjaunināts. Mēs attiecīgi atjaunināsim datumu šā Paziņojuma par privātumu sākumā. Dažos gadījumos mēs varam arī aktīvi jūs informēt par noteiktām datu apstrādes darbībām vai būtiskām šā Paziņojuma par privātumu izmaiņām saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

Sazinieties ar mums

Ceram, ka esam atbildējuši uz iespējamiem jūsu jautājumiem par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus. Ja jums ir kādi jautājumi par to, kā mēs apstrādājam jūsu datus, varat sazināties ar datu aizsardzības vadītājs, izmantojot šādu kontaktinformāciju: dataprotection@tempursealy.com.

Datu pārzinis saistībā ar jūsu informāciju ir Dan-Foam ApS, reģistrēts Dānija ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 24209709, un tā juridiskā adrese ir: Dan-Foam ApS, Holmelund 43, DK-5560 Aarup, Denmark.